Program

Program for 2021 kjem snart.


“Alle kulturar har sine historieforteljarar. Desse er viktige for å vidareføre og halde oppe visdom og kunnskap som er nedarva gjennom levd liv.” Sondre Bratland

Hald deg oppdatert med det siste frå Hardanger Musikkfest

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, vil du med jamne mellomrom motta nyheiter knytt til Hardanger Musikkfest. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke på «meld av nyhetsbrev» nedst i kvart nyheitsbrev.

Meld deg på nyhetsbrev