Utne Hotel

Utne hotel er eit av dei eldste hotella i Noreg med samanhengande drift i same bygning. Heilt sidan 1722 då Peder Larsson Børsem fekk sitt gjestgjevarløyve, har reisande fått mat og husly her.

Utne Hotel, 5779 Utne

Tel: +47 53 66 64 00

Les mer