Skrivargarden, Lofthus

Skrivarstova ligg i den gamle Skrivargarden som var bygdas maktsentrum i tidlegare tider.

Sorenskrivaren var ein av fire embetsmenn som på statens vegne stod for det meste av det lokale styre og stell i Noreg. I tilegg kom futen, kapteinen og presten. Dette var ein elitekultur, med sterke band til Europa, og det viser att på stilen på bygningen som vart reist på slutten av 1700-talet. Dette huset, som stod nokre hundre meter lenger nord, vart rive, men teke vare på og seinare reist her det no står. Det er gjort eit omfattande restaureringsarbeid for å føra det tilbake til slik det eingong var.

%}

Konserter på Skrivargarden, Lofthus

8. juni, 2019
kl 13.00
Pris: 250,-

Virtuos
Joachim Carr // Amalie Stalheim

Konsertarena: Skrivargarden, Lofthus

Amalie Stalheim og Joachim Carr

8. juni, 2019
kl 17.00
Pris: 250,-

Spellemenn
Nils Økland // Håkon Stene // Benedicte Maurseth

Konsertarena: Skrivargarden, Lofthus

med Nils Økland, Benedicte Maurseth & Håkon Stene på Skrivargarden

Kjøp billett