Alvavoll

Alvavoll frukt- og sidergard ligg på ei morenehøgd rett ovom Lofthusbygde, og navnet tyder på at dette har vore ein kultstad med guddommelege rørsler. På garden er det funne mange gravrøyser og ein runestein frå år 300, “Opedalsteinen”. På garden vert det i dag produsert eple, plommer, pærer, honning, saft og sider.

Konserter på Alvavoll

5. nov., 2022
kl 16.00
Pris: 425,-

Smakar frå Japan og Hardanger

Konsertarena: Alvavoll

Påfyll for gane, hjarte og øyre med Karl Seglem, Karin Nakagawa og Harald Alvavoll.