Kraftkatedralen, Turbinhallen, Tyssedal

Tysso I er det første freda kraftanlegget i Noreg. Det er godt bevart, og er eit av dei fremste tekniske og industrielle kulturminna Noreg har i dag.

Det framstår no nyoppussa, mektig og flott. Konsertar i Tysso I der dei gamle turbinane enno står, er ei spesiell oppleving. Klangen minnar om dei store katedralane i Europa. Akustikken har svært lang etterklang og stiller heilt spesielle krav til utøvarane.

Konserter på Kraftkatedralen, Turbinhallen, Tyssedal

7. nov., 2021
kl 13.30
Pris: 350,-

RITUS
Anna-Maria Hefele // Eirik Raude // Sinikka Langeland

Konsertarena: Kraftkatedralen, Turbinhallen, Tyssedal

Stemmemagi og overtonar med fenomenet Anna-Maria Hefele.