Kinsarvik kyrkje

Kinsarvik kyrkje er den eldste steinkyrkja i Hardanger. Ho er bygd i åra 1150-1160.

Under den noverande steinkyrkja er det funne rester etter det som må vera den eldste trekyrkja i Hardanger, og steinkyrkja har truleg vorte bygd rundt trekyrkja medan ho framleis stod. Kyrkja er i normannisk- romantisk stil og var i si tid hovudkyrkja i heile Indre Hardanger. Under den siste restaureringa i 1959, fekk ein fram att fleire av dei fantastiske veggmåleria.

%}

Konserter på Kinsarvik kyrkje

7. juni, 2019
kl 16.00
Pris: 250,-

Hárr
Håkon Stene // Benedicte Maurseth // Mats Eilertsen // Jasser Haj Youssef

Konsertarena: Kinsarvik kyrkje

Velkomen til verdspremiere! Benedicte Maurseth har komponert tingingsverket til Hardanger Musikkfest 2019. Verket har tittelen Hárr, som er det gamle norrøne namnet på fjellet Hårteigen, det høgaste fjellet på Hardangervidda. Ein kan sjå store delar av vidda derfrå, og hárr tyder også "den grå vegvisaren”.