Ekspedisjonen, Lofthus sentrum

Ekspedisjonen Skjenkestove ligg i Lofthus i Hardanger, i kjellaretasjen i Tunvollbygget. Skjenkestova er eit godt norsk ord for "pub". Dei har eige bryggeri, held ope kvar helg heile året, og arrangerer kvissar, konsertar og andre energigivande arrangement.

Besøk hjemmeside
%}

Konserter på Ekspedisjonen, Lofthus sentrum

8. juni, 2019
kl 16.00
Pris: 300,-

Sidervandring
Thormod Rønning Kvam

Konsertarena: Ekspedisjonen, Lofthus sentrum

Ei vandring gjennom fruktgardane i Hardanger. Litt smått å ete skal det og bli undervegs. Du høyrer om historia, gardsdrifta og siderproduksjon, medan musikaren Thormod R. Kvam spelar. Turen passar for alle mellom 18-99 år med friske bein, og gode sko. Oppmøte ved Ekspedisjonen.