Bleietunet

For godt 100 år sidan (1906) skreiv presten og historikaren Olaf Olafsen dette om garden: «Bleie har en herlig Beliggenhed. Alt hva Hardanger eier av Skjønhed og Romantik finder man her: Høit opp mod Himmelen den mæktige, straalende Bræ, foran den stille Fjord, hvori de mæktige Tinde speiler sig, rundt om en rig og yppig Plantevekst og en Skog av Frukttræer, hvorigjennom Bræelven skummende styrter ned – hva mer kan man vel forlange i Norden.» Fra aldesider.no

%}

Konserter på Bleietunet

30. mai, 2020
kl 13.00
Pris: 250,-

Kviven Duo i Bleietunet
Kviven Duo

Konsertarena: Bleietunet

Folkemusikk i det fri hjå siderkongen på Bleie!