Nils Henrik Asheim

Nils Henrik Asheim (f.1960 i Oslo) kombinerer karrierene som organist, pianist og komponist med ei verksemd som kurator, programskapar og initiativtakar til kunstnariske samarbeid.

Han har skrive ei rekkje kammerverk, orkesterverk og større sakrale verk i tillegg til dramatisk musikk, stadsspesifikke verk og verk kor improvisasjon er eit sentralt element. I 2018 fekk han Nordisk Råds musikkpris for «Muohta – language of snow». Same år vart han utnemnt til riddar av den kongelege St.Olavs orden for innsatsen for norsk musikkliv. 

Opplev Nils Henrik Asheim på Hardanger Musikkfest

28. mai, 2020
kl 20.00
Pris: 250,-

Hardingspel
Erlend O. Nødtvedt // Helge Lien // AK Teigland // Kviven Duo // Ruth Wilhelmine Meyer // Nils Henrik Asheim

Konsertarena: Krossvoll, Lofthus

Vel møtt til vidgjetne og stemningsfulle Krossvoll med ord, soger og musikk. Bli kjent med festivalforfattar Erlend Nødtvedt i samspel med Helge Lien.

29. mai, 2020
kl 16.00
Pris: 250,-

Trøyst
Ruth Wilhelmine Meyer // Nils Henrik Asheim // Ernst Simon Glaser

Konsertarena: Kinsarvik kyrkje

Ruth Wilhemine Meyer, Nils Henrik Asheim og Ernst Simon Glaser inviterer til ein vakker time med salmar og suitar.

Kjøp billett

29. mai, 2020
kl 18.00
Pris: 475,-

Overraskingskonsert
Sjøforsvarets musikkorps // Barokksolistene // Magnus Staveland // Nordic Voices // Kviven Duo // Nils Henrik Asheim // Erlend O. Nødtvedt // Anders Kjellberg Nilsson // Tora Augestad // Ernst Simon Glaser // Elin Rombo // Helge Lien // Ruth Wilhelmine Meyer // Sveinung Bjelland

Konsertarena: Fjordahallen, Kinsarvik

Me inviterer til den tradisjonsrike overraskingskonserten, for tredje gongen i Fjordahallen i Kinsarvik - Ullensvang si nye storstove.

Kjøp billett

31. mai, 2020
kl 15.15
Pris: 100,-

Klassisk kveik
Nils Henrik Asheim

Konsertarena: Ullensvang Gjesteheim

Vel møtt til klassisk kveik med kaker og kaffi på Ullensvang Gjesteheim. Ved festivalleiar Therese Birkelund Ulvo. Pris inkluderer kaker og kaffi!

Kjøp billett

1. juni, 2020
kl 11.00
Pris: 300,-

Nordiske Røyster
Ruth Wilhelmine Meyer // Nils Henrik Asheim // Nordic Voices

Konsertarena: Ullensvang kyrkje

Det ærefulle oppdraget med å musikalsk avslutta årets festival går til Ruth Wilhelmine Meyer, Nils Henrik Asheim og Nordic Voices som byd på avslutningstonar med etterklang.

Kjøp billett