Leander Djønne

Leander Djønne, bur og arbeider i Grimo, Hardanger. Han har utdannelse frå Rouge filmskole/ Werner Herzog, Kunstakademiet Malmø (MA), Kunstakademiene i Oslo/Bergen og Staatliche Hochschule für Bildende Künste (Frankfurt am Main). Djønne har hatt fleire soloutstillinger og delteke ved ei rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Djønne sin praksis dreier seg i hovudsak om film, tekst, foto og installasjon.

Opplev Leander Djønne på Hardanger Musikkfest

8. juni, 2019
kl 10.00
Pris: 200,-

Morgonvandring til Lilletopp
Arnfinn Gursli Langesæter // Leander Djønne

Konsertarena: Lilletopp, Tyssedal

Ta turen til Lilletopp i Tyssedal! Turen opp tek ca 60 minuttar i roleg tempo og vert leia av guide frå Kraftmuseet som har mange gode historier og fortelje på vegen. Vel oppe vert det både kunstoppleving og eit mektig utsyn over Sørfjorden og Folgefonna for spreke turgåarar! Publikum får ein guida tur inn tverrslaget og vasstunnellar før vi kjem inn i fordelingsbassenget kor det blir musikk med Arnfinn Gursli Langesæter og framsyning av filmen til festivalkunstner Leander Djønne, Kvardagsstein (20 min). Oppmøte (og parkering) ved Tyssohallen (idrettsplassen)

9. juni, 2019
kl 19.00
Pris: 100,-

Tett på kunsten - Leander Djønne
Leander Djønne

Konsertarena: Krossvoll, Lofthus

Festivalkunstnar Leander Djønne i samtale med Lars Korff Lofthus. Djønne si praksis beveger seg mellom film, tekst, foto og installasjon. Me vert betre kjend med kunsten hans og ser filmen Kvardagsstein (20 min) som er ei vandring gjennom langstrakt tid. Frå steinen vert til, til dei norrøne busetnadane på Grønland og mysteriet rundt kvifor desse forsvann. Filmen Kvardagsstein er filma i Osafjorden i Hardanger der me besøker den såkalla Sygnestveitkyrkja. Vidare får me sjå spor frå dei norrøne busetjingane på Grønland, mellom anna Hvalsøy kyrkje og Eirik Raudes gard Brattali. Musikken til filmen er komponert og framført av Grjótgarð Hálfdanarson som spelar tagelharpe og lyre. Filmen er ein studie av landskapet i Indre Hardanger og korleis landskapet påverkar dei som bur der, samstundes handlar det om vandring og reise, det å slå røter eller miste tilhøyrsle, fråflytting og utvandring. Det handlar om menneska sitt ynskje om å vera ein del av noko større enn seg sjølv og samstundes oppleve einsemd.

Kjøp billett

9. juni, 2019
kl 21.00
Pris: 300,-

Oppskåka
Therese Birkelund Ulvo // Tora Augestad // Amalie Stalheim // Annabel Guaita // Nils Økland // Håkon Stene // Kristin Skaare // Joachim Carr // Maria Tryti Vennerød // Mats Eilertsen // Eir Inderhaug // Thormod Rønning Kvam // Leander Djønne // Arvid Resare

Konsertarena: Krossvoll, Lofthus

Vårt musikalske preikeprogram. Festivalleiinga inviterer artistane opp i sofaen for ein prat om livet, musikken & kjærleiken til det heile! Nyt den siste festivalkvelden med mat, drikke, prat og musikk i ein intim og underhaldande atmosfære. Lett servering inkludert i billetten! Vertskap: Therese Birkelund Ulvo & Tora Augestad

Kjøp billett