Birgitta Elisa Oftestad

«Et av de største talentene jeg har hørt», har Arve Tellefsen sagt om cellisten Birgitta Elisa Oftestad.

Den unge cellisten Birgitta Oftestad studerer for tida ved Norges musikkhøyskole med Torleif Thedéen som hovudlærar. Ho har allereie rokke å vinna heile 18 nasjonale/internasjonale 1. prisar som solist, og i 2021 vart ho yngste vinnar av Oslo Filharmonien sin «Ung Solist konkurranse». I 2018 vann ho NRK sin konkurranse "Virtuos" og dermed også "den norske solistpris". Birgitta Oftestad fekk då representera Noreg i den internasjonale konkurransen "Eurovision Young Musicians" i Edinburgh, der ho kom til finalen. Ho har spelt på ei rekkje festivalar, både som solist og kammermusikar, og i 2019 opna ho Oslo kammermusikkfestival sitt 30-årsjubileum med Bachs cello suite no 4 - 30 år etter Truls Mørk. Ho har hatt eigen recital i Festspillene i Bergen, og vore solist på Frankishe Müsiktage, Alzenau, saman med Diana Adamyan. Birgitta Oftestad gjestar Hardanger Musikkfest for fyrste gong.

Opplev Birgitta Elisa Oftestad på Hardanger Musikkfest

1. sep., 2023
kl 21.00
Pris: 150,-

Festivalkviss på Lofthus Ekspedisjon
Hanna Kallestad // Birgitta Elisa Oftestad // Unni Løvlid // Små Grå

Konsertarena: Lofthus Ekspedisjon

Uformell og variert kviss med musikalske overraskingar! Kvissleiing: Karl Ystanes og Anna Gursli Langesæter

2. sep., 2023
kl 12.00
Pris: 300,-

Kammermusikk i Agatunet
Hanna Kallestad // Sigurd Sverdrup Sandmo // Birgitta Elisa Oftestad

Hardanger Musikkfest sitt stjerneskot 2022, fiolinist Hanna Kallestad tek med seg den prislønna cellisten Birgitta Oftestad til Agatunet, og byr på både eigen musikk og favorittar frå kammermusikkrepertoaret. Sigurd Sverdrup Sandmo er vertskap. Båttransport frå Lofthus: Frå Lofthus kan ein ta siderbåten til Aga kl. 11.15, ankomst 11:30. Vandring opp til Agatunet. Retur med siderbåten kl. 14.10. Ankomst Lofthus 14.25. Eigen billett til båten kjøpes på tastehardanger.com. Pris kr 150 t/r Lofthus-Aga.

Kjøp billett

2. sep., 2023
kl 19.00
Pris: 400,-

Overraskingskonsert: GRØDE
Kouame Sereba // Birgitta Elisa Oftestad // Mari Eriksmoen // Ingfrid Breie Nyhus // Unni Løvlid // Anne Hytta // Andreas Brantelid // Christopher Park // Små Grå // Hanna Kallestad // Therese Birkelund Ulvo // Henrik Horge // Ola Kvernberg // Stian Carstensen // Sigurd Sverdrup Sandmo

Konsertarena: Hardangerhallen, Lofthus

Overraskingskonserten er Hardanger Musikkfest sin gallakonsert der alle festivalartistar medverkar. I Hardangerhallen på Hotel Ullensvang møter du eit stjernespekka lag og vert servert ei forundringspakke av musikk som overraskar, bevegar og underhaldar. Heile spekteret av festivalen sine artistar deltek i kjende og ukjende konstellasjonar. Therese Birkelund Ulvo og Sigurd Sverdrup Sandmo er kveldens vertskap.

Kjøp billett

3. sep., 2023
kl 15.00
Pris: 375,-

Avslutningskonsert i Kraftkatedralen
Mari Eriksmoen // Kouame Sereba // Birgitta Elisa Oftestad // Unni Løvlid // Anne Hytta // Hanna Kallestad

Konsertarena: Kraftkatedralen, Turbinhallen, Tyssedal

Festivalen vert avslutta med noko av det vakraste frå kammermusikkrepertoaret ispedd heilt nye kombinasjonar. Ein konsert som vil gje gjenklang heilt til neste års festival. Til å setja årets musikalske punktum: multiinstrumentalist Kouame Sereba, sopran Mari Eriksmoen, cellist Birgitta Oftestad, kvedar Unni Løvlid og hardingfelespelar Anne Hytta.

Kjøp billett