SVEVN

27. mai–1. juni 2020

Les om årets tema

Hardanger Musikkfest vert avlyst

«Det er med stort vemod at Hardanger Musikkfest avlyser årets festival i pinsen 2020. Dei nasjonale og regionale tilrådingane er klare, og i solidaritet bidreg me i den nasjonale dugnaden med å hindra smittespreiing.  

Eit arrangement av denne storleiken har store ringverknader, også når me no lyt avlysa arrangementet. Me vil bruka tida frametter på å gå i dialog med alle råka partar og freista finna minnelege løysingar i ein svært krevjande situasjon.  

Me bed om forståing for at arbeidet frametter vil ta noko tid, men me ynskjer vera offensive i høve mandatet vårt om å gje publikum store og ekstraordinære musikkopplevingar i Hardanger.»

Hald deg oppdatert med det siste frå Hardanger Musikkfest

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, vil du med jamne mellomrom motta nyheiter knytt til Hardanger Musikkfest. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke på «meld av nyhetsbrev» nedst i kvart nyheitsbrev.

Meld deg på nyhetsbrev