Hardanger Musikkfest 2017

31. mai - 5. juni – Nybrott

Tema for festivalen i 2017 er NYBROTT

ny|brot n1; el ny|brott n1

1 det å dyrke opp eit jordstykke for første gong, nydyrking

setje i gang med nybrot

2 det å gjere arbeid, undersøkingar (på nytt forskingsfelt) som gjev nye resultat

Nybrott kan vera det å tenkja nytt, bana veg og gjera jorda klar for det nye som skal koma. Dette har komponistar gjort til alle tider, og me ynskjer å sjå og fokusera på dei som har våga å gjera det viktige nybrottsarbeidet. J. S. Bach var nytenkjande i si tid, i likskap med Béla Bartók, Igor Stravinsky og, for å ikkje snakka om vår eigen, Arne Nordheim. Edvard Grieg var nyskapande i måten han behandla den norske folkemusikken på, og gav den ein kunstmusikalsk kontekst. 

Kvifor treng me nybrottsarbeidet for å koma vidare? Er det fordi kunst treng spenningsfeltet mellom nytt og framand, og kjent og kjært?

I jubileumsåret i 2016 gjekk festivalen tilbake til røtene for å undersøkja kor me kjem frå. I 2017 ynskjer me å retta blikket vidare; å verta overraska på nytt og verta oppglødd av det nye! Hardanger Musikkfest vil halda fram med å visa musikalske samanhengar mellom tradisjon og fornying, historie og aktualitet.

Det vert fokus på barokkmusikk i kontakt med det moderne, med ei urframføring av eit verk av Knut Vaage for det tyske barokkorkesteret, Lautten Compagney, som gjestar Noreg for fyrste gong. Me har invitert solistar på europeisk toppnivå og strykeorkesteret Allegria med si ungdommelege kraft og særeigne dedikasjon til den klassiske kammermusikken. 

Den klassiske musikken si framtid?

Framtida er no!

Velkomen til ein festival i pinsen 2017 som fører deg nærare musikken!

Kom til Hardanger i pinsen, og kom nærare musikken med musikk som rører! Tora Augestad & Therese Birkelund Ulvo, Kunstneriske leiarar.

Hardanger Musikkfest vart etablert av Stig Nilsson i 1996. Den dåverande konsertmeister i Oslo Filharmoniske orkester hadde i nokre år vore på jakt etter ein stad der han kunne invitera vener og kollegaer til felles musisering, og skapa ein festival basert på positive relasjonar og god musikk.  

Staden fann han i Hardanger, nærare bestemt Ullensvang herad, kor kulturkontoret tok vel imot både han og ideen, og hjalp til med å realisera og gjennomføra festivalen. Festivalen sitt senter har frå fyrste år vore Hotell Ullensvang i Lofthus, som med fantastiske kvalitetar og vakre omgjevnader er ideell for både festivalen, utøverane og publikum. 

Hardanger Musikkfest etablerte seg raskt som ein av landets finaste festivalar for klassisk kammermusikk og folkemusikk. Festivalen vaks seg større i tal arrangement og geografisk spreiing i regionen enn det Stig Nilsson hadde kunna drøymt om. Kvart år er det konsertar i alle dei tre hardangerkommunane Ullensvang herad, Odda og Eidfjord kommune, og festivalen gjennomfører 30-40 konsertar og førestellingar under festivalen.  

Artistane som vert inviterte til Hardanger Musikkfest, reiser alltid slitne, men lukkelege heim. Det er mykje jobbing i 4 dagar, men den nære kontakten til publikum, musikken, dei andre artistane og den strålande vakre naturen i Hardanger, gjer det til ei glede for alle involverte. Publikum er både lokale kulturinteresserte, og tilreisande frå nær og fjern. Dei siste åra har utanlandske publikumarar kjøpt 1/6 av billettane.  

Då Stig  Nilsson valde å tre tilbake som kunstnarisk leiar  i 2012, blei Anders Kjellberg Nilsson og Wolfgang Plagge engasjerte som kunstnariske leiarar.   

Etter to flotte festivalar valde dei å overlata ansvaret  til ein av landets lovande komponistar, Therese Birkekund Ulvo, og songar Tora Augestad.

Festivalen 2016