Smelt, Odda

I 1908 var Odda Smelteverk Europas største fabrikk. Dette gjør caféen til en veldig spesiell del av Odda. Gjester føler til tider de befinner seg et helt annet sted når de er her.

%}