Lagmannsstova i Agatunet

Agatunet er eitt av dei få vestlandske klyngetuna som enno er att. Dei fleste husa i tunet er frå 1811-1850, men mange er mykje eldre.

Det eldste noverande huset er Lagmannsstova, som vart bygd rundt 1250 av riddaren, riksråden og gulatingslagmannen Sigurd Brynjulvson. Lagmannsstova var bygd som eit "byhus", og skulle brukast som representasjonsbustad. I dag er Lagmannsstova det einaste huset i sitt slag i Noreg.

%}