Kinsarvik kyrkje

Kinsarvik kyrkje er den eldste steinkyrkja i Hardanger. Ho er bygd i åra 1150-1160.

Under den noverande steinkyrkja er det funne rester etter det som må vera den eldste trekyrkja i Hardanger, og steinkyrkja har truleg vorte bygd rundt trekyrkja medan ho framleis stod. Kyrkja er i normannisk- romantisk stil og var i si tid hovudkyrkja i heile Indre Hardanger. Under den siste restaureringa i 1959, fekk ein fram att fleire av dei fantastiske veggmåleria.

%}

Konserter på Kinsarvik kyrkje

2. juni, 2017
kl 16.00
Pris: 300,-

Tidlaus
Tora Augestad // Lautten Compagney // Det Norske Solistkor

Konsertarena: Kinsarvik kyrkje

Opplev tidlaus magi med Lautten Compagney og Det Norske Solistkor. Dei er i samspel i vakre Kinsarvik Kyrkje med italiensk tidleg musikk og ei urframføring av Knut Vaage og Hanne Elisabeth Bramness, med Tora Augestad som solist.