Jåstadstova

Denne røykstova frå mellomalderen stod opprinneleg på garden Jaastad på andre sida av Sørfjorden.

Stova vart flytta hit til Hardanger Folkehøgskule i 1925. Garden Jaastad var i si tid eit kultursenter, og det var her den fyrste hardingfela vart laga i 1651. Så her sit både røyken og felespelet i veggene.

%}