Iris, Odda

Iris Scene ligger sentralt plassert i Odda sentrum. Lokalet blir brukt til konserter, møter, plateklubb og utleie for private arrangementer.

%}