Hardanger Gjestegard

Hardanger Gjestegard er bygd opp i lokala til eit tidlegare frukt- og bærpresseri frå 1898.

Hovudbygning, kårhus, naust og 2 kvernhus vart restaurert i byrjing på 1990-talet og dei tok imot den fyrste gjesten i 1994. Seinare vart sjøbua teken i bruk. Gjestegarden er tildelt byggjeskikkpris frå Ullensvang herad, diplom frå Fortidsminne-foreningen og påskjøning frå Norsk Kulturråd.

%}