Konsterarenaer

Eidfjord

Galleri N. Bergslien

Galleriet inneheld samlinga etter kunstmålar Nils Bergslien (1853-1928). Han var ein norsk målar, teiknar, illustratør og bilethoggar.

Mosstova, Vik pensjonat, Eidfjord

Mosstova var ein stad familien møtte kvarandre for matlaging, vanlegvis rundt ein stor eldstad. Tenk deg ein kjøleg haustdag då familien kom saman i si "mosstove”, for å fordela oppgåver, dela ein god historie og ein latter medan ein førebudde ulike matvarer til den komande vinteren. Denne atmosfæren er godt teke vare på i Mosstova på Vik pensjonat.

Odda

Kraftkatedralen, Turbinhallen, Tyssedal

Tysso I er det første freda kraftanlegget i Noreg. Det er godt bevart, og er eit av dei fremste tekniske og industrielle kulturminna Noreg har i dag.

Litteraturhuset, Odda

Sentralbadet Litteraturhus ligg ved porten til Smelteverket. Litteratursymposiet i Odda, sporadiske kulturarrangement og møte-/ selskapslokale.

Odda kyrkje

Odda kyrkje står i Odda sentrum i Odda kommune i Hordaland fylke og er ei langkyrkje bygd i tre i 1870. Ho står på odden mellom utlaupet til elva Opo og inste delen av Sørfjorden og er soknekyrkje i Odda sokn i Hardanger og Voss prosti i Den norske kyrkja.

Ullensvang

Ekspedisjonen, Lofthus sentrum

Ekspedisjonen Skjenkestove ligg i Lofthus i Hardanger, i kjellaretasjen i Tunvollbygget. Skjenkestova er eit godt norsk ord for "pub". Dei har eige bryggeri, held ope kvar helg heile året, og arrangerer kvissar, konsertar og andre energigivande arrangement.

Hardangerhallen, Lofthus

Hardangerhallen er ein tennishall med glasvegger som gjev ein fantastisk utsikt mot fjell og fjord. Her vert det bygd opp ei scene, og ein del av publikum kan sitja i amfi.

Kinsarvik kyrkje

Kinsarvik kyrkje er den eldste steinkyrkja i Hardanger. Ho er bygd i åra 1150-1160.

Krossvoll, Lofthus

Krossvoll er ungdomshuset i Lofthusbygda. Huset vart opna i 1901 og festsalen er rikt dekorert.

Lagmannsstova i Agatunet

Agatunet er eitt av dei få vestlandske klyngetuna som enno er att. Dei fleste husa i tunet er frå 1811-1850, men mange er mykje eldre.

Skrivargarden, Lofthus

Skrivarstova ligg i den gamle Skrivargarden som var bygdas maktsentrum i tidlegare tider.

Ullensvang kyrkje

Ullensvang kyrkje høyrer me fyrst om i eit dokument frå 1309. Truleg har kyrkja vore bygd før den tid, kanskje ein gong mellom 1250 og 1300.